Wyposażenie statków

 • Koła ratunkowe

  Koła ratunkowe powinny być zgodne z normą Europejską EN 14144

 • Łódź ratunkowa

  Terminy i definicje łódź: łódź robocza, łódź towarzysząca lub łódź ratunkowa używana do przewożenia, ratowania, wyciągania z wody i pracy łódź robocza: łódź do transportu ludzi oraz ładunków roboczych i do wykonywania zadań roboczych w rejonach prac konstrukcyjnych łódź towarzysząca: łódź przewożona na statku żeglugi śródlądowej Urządzenie spustowe Łodzie powinny być wyposażone w urządzenie spustowe […]

 • Kamizelki i pasy ratunkowe

  Terminy i definicje indywidualne urządzenie wypornościowe ubiór lub urządzenie, które poprawnie założone i stosowane w wodzie zapewnia użytkownikowi określoną wartość pływalności, zwiększającej prawdopodobieństwo przeżycia materiał o pływalności naturalnej materiał mający stałą gęstość mniejszą niż woda indywidualne urządzenie wypornościowe samoczynne indywidualne urządzenie wypornościowe , które zapewnia pływalność za pomocą trwałych środków (materiał o pływalności naturalnej) lub […]

 • Wciągarki łodziowe

  Przedmiotem są ogólne wymagania i badania dotyczące wciągarek łodziowych ręcznych przeznaczonych do opuszczania i podnoszenia łodzi stosowanych na statkach śródlądowych. Określenia wciągarka łodziowa ręczna ? urządzenie do grawitacyjnego opuszczenia łodzi na wodę i jej podnoszenia na pokład za pomocą korby.uciąg wciągarki ? maksymalna siła w linie nabiegającej na bęben wciągarki wywołana zespołem napędowym.wciągarka prawa ? […]

 • Pływak ratunkowy

  Definicja Urządzenie pływające zwane dalej pływakiem ratunkowym (inne niż łodzie ratunkowe, tratwy ratunkowe, koła ratunkowe i kamizelki ratunkowe) przeznaczone do utrzymania na wodzie określonej liczby osób, którego konstrukcja zachowuje swój kształt i właściwości w ciągu całego okresu żywotności. Wymagania Klasyfikacja i oznaczenie Klasyfikacja Podział na wielkości wg liczby osób dla jakiej dany pływak jest przeznaczony […]

 • Gaśnice przenośne

  Zgodnie z normami europejskimi EN 3-7:2007 i EN 3-8:2007 w każdym z następujących miejsc musi znajdować się prynajmniej jedna gaśnica przenośna: w sterówce; w pobliżu każdego wejścia z pokładu do pomieszczeń mieszkalnych; w pobliżu każdego wejścia do pomieszczeń roboczych, niedostępnych z pomieszczeń mieszkalnych, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze, kuchenne lub chłodnicze zasilane paliwem stałym, […]

 • Koc gaśniczy

  Koc gaśniczy Sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego. Dawniej koce gaśnicze wykonywane były z włókien konopi w splocie z włóknami azbestu. Ma powierzchnię ok. 3m2. Użycie polega na szczelnym przykryciu małego, płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. Używając koca należy pamiętać, by […]

 • Rękawice ognioochronne

  Wyrób powinien spełniac zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725). K3-266t trzypalcowe krótkie (42 cm) K5-431t pięciopalcowe krótkie (43 cm) Poziom skuteczności: Oznaczenie wyrobu wg normy […]

 • Łom i topór

  Topór strażacki ciężki składa się z głowicy i toporzyska. Głowica odkuta jest ze stali węglowej. Toporzysko zaś wykonane jest z twardego drewna. Długość toporzyska wynosi 0,6 m. Topór może służyć do wyważania zamków, wyrąbywania drzwi, podłóg, belek. Łom to masywny, stalowy pręt o długości 1,2 m zakończony z jednej strony ostrzem, z drugiej zaś pochyloną […]

 • Schodnie i kładki

  Definicje schodnia przenośny pomost z jedną lub dwoma poręczami, służący do ruchu pieszego między statkami łub statkiem a nabrzeżem kładka lekki, przenośny pomost bez poręczy, służący do ruchu pieszego tylko dla załóg statków Wymagania Klasyfikacja i oznaczenie Klasyfikacja Rodzaje W zależności od konstrukcji rozróżnia się dwa rodzaje schodni: – schodnie średnie z dwoma poręczami – […]

 • Plaster awaryjny oraz inne wyposażenie do zatrzymania przecieku

  Oprócz plandeki awaryjnej (plaster awaryjny) na statku powinien znajdować się: Cement 50 kgPrzyspieszacz 5 lPiasek 50 kgDeski 0,5 m3Krawędziaki 0,5 m3TarganDrutKlamry awaryjne W zależności od rejonu żeglugi armator może wyposażyć dodatkowo statek w sprzęt awaryjny zgodnie z zasadami dobrej praktyki żeglarskiej. Wyszczególniony powyżej sprzęt awaryjny powinien znajdować się w miejscach do tego przeznaczonych, znanych wszystkim […]

 • Drabinka zaburtowa

  Drabinki zaburtowe są stosowane na statkach śródlądowych i są przeznaczone do schodzenia do łodzi, na ląd i do przechodzenia na inny statek, którego pokład znajduje się na niższym poziomie. Drabinki nie są przeznaczone dla pasażerów. Drabinki zaburtowe są wymagane na statkach na których, w stanie niezaładowanym, pokład jest na wysokości większej niż 1,5 m i […]

 • Liny cumownicze

  Statki muszą być wyposażone w trzy stalowe liny cumownicze. Minimalna ich długość wynosi: pierwsza lina: L + 20 m, ale nie więcej niż 100 m, druga lina: 2/3 długości pierwszej liny, trzecia lina: 1/3 długości pierwszej liny. W przypadku statków o długości L mniejszej niż 20 m nie jest konieczna najkrótsza lina. Powyższe liny stalowe […]

 • Apteczka

  Wokół apteczki pierwszej pomocy jest dużo kontrowersji a mianowicie: Kodeks pracy dział 10 Bezpieczeństwo i Higiena pracy stanowi… Art. 209 (1) § 1. Pracodawca jest obowiązany: zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, wyznaczyć pracowników do: udzielania pierwszej pomocy,(…) § 2. Działania, o których mowa w § […]

 • Rzutka

  Rzutka – stosunkowo cienka lina, (8-12 mm średnicy), z włókien naturalnych lub syntetycznych, z obciążeniem na końcu, tradycyjnie używa się gałki bosmańskiej, woreczek z piaskiem, obecnie specjalne obciążniki z gumy. Ponieważ liny cumownicze są zbyt ciężkie, aby przekazać je na odległość większa niż kilka metrów, w momencie, gdy statek znajduje się kilka lub kilkanaście metrów […]

 • Odbijacze

  Odbijacz ? przedmiot pochłaniający energię uderzenia jednostki pływającej o nabrzeże lub inną jednostkę w czasie manewrów lub podczas postoju oraz zabezpieczający burtę i nabrzeże przed uszkodzeniami na skutek tarcia.Odbijacze mogą być zamocowane na stałe lub powieszone na burcie statku na czas postoju.Odbijacze opuszcza się za burtę na lince włókiennej i utrzymuje w miejscu, w którym […]

 • Tyczka do sondowania lub sonda ręczna

  Każda jednostka uprawiająca żeglugę na wodach morskich musi mieć na swoim wyposażeniu sondę ręczną, służącą do pomiaru głębokości.Sonda ręczna składa się z dwóch, czasami trzech części. Ciężarka, linki pomiarowej (tzw. sondolinki) i wałka, na który nawija się linkę (nie jest wymagany ale wskazany). Ciężarek wykonany jest na ogół z ołowiu, a to dlatego, że spełnia […]

 • Latarnie nawigacyjne

  światło nawigacyjne światło sygnałowelampa nawigacyjna urządzenie ze źródłem światła na jednostkach pływających, rekreacyjnych jednostkach pływających lub na statkach żeglugi śródlądowej i statkach morskich, przeznaczone do dystrybucji światła o specyficznych kolorach i kątach w celu sygnalizacji światło nawigacyjne światło sygnałoweświatło zjawiska świetlne emitowane przez światła nawigacyjne światło nawigacyjne bez zasilania elektrycznego światło, w którym źródłem światła […]

 • lornetka

  Lorneta (lornetka) ? przyrząd optyczny w postaci dwóch lunet, sprzężonych równolegle. Umożliwia obuoczną obserwację odległych obiektów.Lorneta jest tak skonstruowana, aby dawała obraz prosty, czyli nie odwrócony.Zaletą lornety w porównaniu z lunetą (przy tej samej średnicy obiektywu) jest jaśniejszy obraz o większej rozdzielczości.Rozstawienie lunet wpływa także na wrażenie plastyczności obrazu dając efekt stereoskopowy. Lorneta jest nazwą […]

 • Megafon

  Megafon służy do wzmocnienia głośności ogłoszeń oraz odtwarzania dźwięku syreny podczas spotkań, demonstracji, wydarzeń sportowych itp.W przypadku statku zeglugi sródlądowej do przekazywania informacji lub ostrzegania statków, które nie posiadają odbiornika VHF, lub z jakiejs przyczyny nie prowadzą nasluchu. Zasilanie dostarczane jest wyłącznie z baterii. Nie używaj urządzenia na zewnątrz, podczas deszczu, ponieważ obudowa nie jest […]

 • Radiotelefon VHF

  Wszystkie urządzenia używane do łączności radiotelefonicznej na statkach żeglugi śródlądowej powinny odpowiadać obowiązującym w tym zakresie przepisom i być obsługiwanym w sposób w nich okreśłony. Statki o napędzie mechanicznym, z wyłączeniem małych statków, promówi urządzeń pływających, mogą uprawiać żeglugę, o ile są wyposażone w dwa sprawne radiotelefony. Kanały łączności radiotelefonicznej, ustalone dla poszczególnych odcinków dróg […]

 • Odbiornik AIS

  AIS (System Automatycznej Identyfikacji) jest najbardziej rewolucyjną innowacją w nawigacji od czasu wprowadzenia na rynek radaru w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W połączeniu z informacjami z radaru, AIS daje użytkownikowi możliwość obserwacji ruchu innych statków w pobliżu własnej jednostki w bardzo intuicyjny i przejrzysty sposób. Ponadto, dzięki właściwościom transmisji VHF, AIS pozwala na identyfikowanie celów […]

 • Kompas magnetyczny

  Kompas magnetyczny ? przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania kierunku południka magnetycznego. W kompasie wykorzystywane jest zjawisko ustawiania się swobodnie zawieszonego magnesu wzdłuż linii pola magnetycznego. Kompas składa się z wąskiego, długiego i lekkiego magnesu (tzw. igły magnetycznej) ułożyskowanego na pionowej osi oraz tarczy z podziałką kątową (tzw. róży wiatrów). Współczesne kompasy wypełnione są płynem (zwykle […]

 • Minimalne wymagania i warunki badania radarowej instalacji nawigacyjnej stosowanej w żegludze śródlądowej

  Artykuł 1 Zakres stosowania Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla radarowych instalacji nawigacyjnych stosowanych w nawigacji na pokładach statków żeglugi śródlądowej oraz warunki badania zgodności z tymi wymogami minimalnymi. Artykuł 2 Przeznaczenie radarowej instalacji nawigacyjnej Radarowa instalacja nawigacyjna musi ułatwiać żeglugę statku, dostarczając czytelnego obrazu radarowego jego pozycji względem boi (pław), linii […]

 • ECDIS

  System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) jest informacyjnym systemem nawigacyjnym integrującym na jednym wyświetlaczu elektroniczną mapę nawigacyjną oraz informację pochodzącą z nawigacyjnych czujników pomiarowych w celu wspierania nawigatora w planowaniu i kontroli trasy. System ECDIS śródlądowy (Inland ECDIS) jest rozszerzeniem standardu ECDIS, gdzie uwzględniono specjalne wymagania dla […]

 • Pomoce nawigacyjne

  Pomoce nawigacyjne powinny dotyczyć akwenu, na którym ma być uprawiana żegluga. Mapy nawigacyjne Mapa morska jest odwzorowaniem na płaszczyźnie obszarów mórz lub innych akwenów wodnych wraz z przyległymi wybrzeżami, wykonanym w odpowiedniej skali i układzie kartograficznym.Jest ona opracowaniem przedstawiającym wyniki badań z zakresu różnych dziedzin naukowych: geodezji, kartografii, topografii, geologii, geofizyki, oceanografii, hydrografii itp.Mapy takie […]

 • Lampa sygnalizacyjna dzienna

  Lampy sygnalizacyjne manewrowe powinny spełniać wymagania ogólneCharakterystyki tych lamp sygnalizacyjnych zawiera tabela poniżej. Lampa manewrowa powinna być lampą elektryczną i powinna zapewniać emitowanie sygnałów świetlnych w czasie wykonywania manewru statkiem. Czas trwania jednego błysku powinien wynosić około 1 s, odstęp pomiędzy błyskami około 1 s, odstęp pomiędzy kolejnymi sygnałami nie mniej niż 10 s. Wymagane […]

 • Dzwon

  Dzwon powinien wytwarzać poziom ciśnienia akustycznego w płaszczyżnie poziomej nie niższy niż 110 dB w odległości 1 metra. Dzwon okrętowy powinien mieć donośny i czysty dzwięk. Dzwon powinien być wykonany z materiału nie wymagającego stosowania ochronnej powłoki antykorozyjnej. Malowanie dzwonu jest niedopuszczalne. Dzwon przeznaczony dla statków o długości 20 m i większej powinien mieć zewnętrzną […]

 • Znaki sygnałowe

  Na wodach śródlądowych Tablice, flagi i proporce Tablice, flagi i proporce nie powinny być zabrudzone lub wyblakłe. Wymiary tablic, flag i proporców powinny zapewniać ich dobrą widoczność; warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli:tablice i flagi mają długość i szerokość co najmniej 1m, a dla małych statków co najmniej 0,6 m, proporce mają długość co […]

 • Środki wzywania pomocy

  Ogólne wymagania techniczne Pirotechniczne środki sygnałowe powinny mieć cechy użytkowe podane w ta­beli poniżej i odpowiadać następującym wymaganiom: nie powinny ulegać uszkodzeniu przy przechowywaniu ich w temperaturze powietrza od -30 °C do +65 °C; obudowa ich powinna być wodoszczelna i nie podlegać korozji; na obudowie powinna być umieszczona krótka instrukcja lub rysunki wy­raźnie objaśniające sposób […]

 • Reflektory radarowe

  Reflektory radarowe – wymagania dla reflektorów radarowych Każdy statek o pojemności brutto mniejszej niż 150 powinien być wyposażony w reflektor radarowy, tam gdzie jest to praktycznie możliwe, umożliwiający wykrycie statku przez radar pracujący w pasmach zarówno 9 GHz, jak i 3 GHz. Reflektor radarowy powinien mieć skuteczną powierzchnię odbicia (m2 RCS) nie mniejszą niż 7,5 […]

 • Flagi kodu MKS

  Flagi MKS obowiązują statki o pojemności brutto 50 i powyżej uprawiające żeglugę na wodach administrowanych przez Dyrektorów Urzędów Morskich.Nie wymaga się kompletu a jedynie flagi: A, B, C, G, H, N, O A Alpha Mam nurka pod wodą B Bravo Ładuję/wyładowuję/ mam na statku ładunki niebezpiezne C Charlie Tak. Potwierdzenie G Golf Potrzebuję pilota H […]

 • Dokument utworzony 14 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content