Ocena zgodności

System oceny zgodności

Dyrektywy Starego Podejścia Dyrektywy te obejmują konkretne wyroby, a odnoszące się do nich wymagania jak i sposób przeprowadzenia badań określają w sposób szczegółowy. Mają one charakter nakazowy. Zaletą ich jest łatwość identyfikacji wyrobu oraz dokonania oceny zgodności, ponieważ podają w sposób szczegółowy wymagania (szczegóły projektu, wzory, ograniczenia liczbowe itp.) co bardzo ułatwia kontrolę zgodności, wystarcza […]

Normy techniczne

Informacje ogólne o normach technicznych W Unii Europejskiej a tym samym w Polsce funkcjonuje system harmonizacji prawa technicznego, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska. System ten nazywany jest ?nowym podejściem? (?new approach?) a podstawowym jego elementem są dyrektywy wydane przez Komisję Europejską. Dyrektywy ?nowego […]

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 10 marca 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content