Minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4

Minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4  objętych obowiązkiem posiadania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej.

ES-TRIN

Norma Europejska ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej objętych obowiązkiem posiadania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej.

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 2 marca 2022
  • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content