Przydatne linki

Ceskoslovensky Lloyd

Bureau Veritas Polska

Polski Rejestr Statków

Technical Inland Shipping Consulting | Szymon Szczypik

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Politechnika Morska w Szczecinie

Centralna Komisja Badania Statków w Mainz

Centralna Komisja Zeglugi na Renie

DNV GL

Departament Służby Cywilnej

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ

Główny Urząd Statystyczny

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Międzynanarodowa Komisja Ochrony Renu

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Związek Żeglarski

RINA Services

Sejm RP

Transportowy Dozór Techniczny

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Miasta Szczecin

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Słupsku

Urząd Morski w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Związek Polskich Armatorów Sródlądowych

Europejski Komitet do Spraw Opracowania Norm w Żegludze Sródlądowej

International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals (ISGINTT)

CONVENTION ON THE COLLECTION, DEPOSIT AND RECEPTION OF WASTE PRODUCED DURING NAVIGATION ON THE RHINE AND INLAND WATERWAYS

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 13 października 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content