Podmioty upoważnione

Organ inspekcyjny może powierzyć wykonanie określonych czynności inspekcyjnych upoważnionym w tym celu podmiotom.

Podmiot upoważniony przekazuje wyniki z wykonanych czynności inspekcyjnych organowi inspekcyjnemu, który na ich podstawie wydaje zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej.

W takim przypadku opłata za wykonanie tych czynności stanowi przychód wykonującego je podmiotu.

Organ inspekcyjny może odstąpić od przeprowadzenia w całości lub w części inspekcji technicznej, jeżeli z dokumentu wydanego przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską wynika, że statek spełnia całkowicie lub częściowo wymagania techniczne.

WYKAZ INSTYTUCJI KLASYFIKACYJNYCH UZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Polski Rejestr Statków

Zakres upoważnienia

Czynności inspekcyjne statku
Czynności pomiarowe statku

Lloyd's Register of Shipping

Germanischer Lloyd

Bureau Veritas

Zakres upoważnienia

Czynności inspekcyjne statku
Czynności pomiarowe statku

Registro Italiano Navale

Rosyjski Morski Rejestr Nawigacyjny

Podmioty upoważnione do wykonywania przeglądów technicznych:

Uwaga!

Poniższe podmioty upoważnione są do wykonywania przeglądów technicznych statków innych niż podlegających inspekcji technicznej.

Polski Rejestr Statków

Szczecin
ul. Św. Ducha 5/3 U

Telefon

91-81-09-280

Československý Lloyd

Pobřežní 620/3,
186 00 Praha 8

Andrzej Turek:

tel. +48 501-421-901

Szymon Szczypik:

tel. +48 728-202-309

Zakres upoważnienia

Czynności inspekcyjne statku
Czynności pomiarowe statku

Technical Inland Shipping Consulting

przeglądy techniczne jednostek komercyjnych i rekreacyjnych

Szymon Szczypik

+ 48 728-202-309

Żegluga Pasażerska "FLIS - ADAM RYSIEW"

przeglądy techniczne małych statków i jednostek rekreacyjnych

+48 601 182 977

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

statki przeznaczone wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji – o mocy silnika powyżej 75 kW

Marcinkowski Andrzej

605-073-220

Szklarz Kazimierz

606-730-719

Zadrąg Wojciech

601-485-398 

Kazimierz Szklarz

+48 606-730-719

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 11 stycznia 2024
  • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content