Przepisy prawne

Przepisy prawa polskiego

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Treść Ustawy ? Serwis ISAP Akty wykonawcze do Ustawy o żegludze śródlądowej Treść aktów wykonawczych ? Serwis ISAP Interpolacje, zapytania i odpowiedzi do Ustawy o żegludze śródlądowej Treść Ustawy ? Serwis ISAP

Przepisy prawa miejscowego

Przepisy lokalne Zarządzenie 1/2022 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r. Zarządzenie 1/2022 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzek Odry, Odry Zachodniej i Nysy Łużyckiej. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 11 marca 2022 r. Dziennik […]

Przepisy prawa Unii Europejskiej

Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej Serwis EUR ? Lex Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej ?NAIADES? Dyrektywa 2006/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej Dyrektywa 2005/44/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 18 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content