Przepisy prawa miejscowego

Przepisy lokalne

Zarządzenie 1/2022 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r.

Zarządzenie 1/2022 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzek Odry, Odry Zachodniej i Nysy Łużyckiej.

  • Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, dnia 11 marca 2022 r.
  • Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego , Gorzów Wielkopolski, dnia 10 marca 2022 r.

Zarządzenie 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020

Zarządzenie 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 18 lutego 2020 r. Poz. 906.

Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r.

Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 marca 2020 r. o sprostowaniu błędu. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 23 marca 2020 r. Poz. 1538.

Przepisy lokalne pozostałych UŻŚ

Przepisy lokalne pozostałych Urzędów Żeglugi Śródlądowej określające szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju na śródlądowych drogach wodnych

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 17 marca 2022
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content