Prawa pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową na podstawie poniższych aktów prawnych

  1. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową (Dz. U. z 2013 r. poz. 1014)
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską.
  4. Prawa pasażerów statków
  5. Streszczenie przepisów

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Pl. Batorego 4
70-207 Szczecin
Godziny przyjęć

Od poniedziałku do piątku,
w godzinach: od 7.30 do 15.30

Telefon

91 43 40 279

Faks

91 43 40 129

E-mail

sekratariat@szczecin.uzs.gov.pl

Pliki do pobrania

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 13 czerwca 2023
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content