Urząd Żeglugi Śródlądowej

W lutym 1961 roku rozpoczął działalność Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przejmując nadzór nad żeglugą śródlądową od Rejonów Dróg Wodnych w Szczecinie i Gorzowie. Na biuro Inspektoratu wyznaczono dwa pokoiki przy ul. Łasztowej 55 (późniejszej Energetyków), gdzie funkcjonował do roku 1994.

Informacje o Urzędzie

W lutym 1961 roku rozpoczął działalność Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przejmując nadzór nad żeglugą śródlądową od Rejonów Dróg Wodnych w Szczecinie i Gorzowie

Dyrektor Urzędu

Do właściwości Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawnieniem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych w zakresie unormowanym ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej

Zakres działania

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej jako terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej

Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce

Strona zawiera informacje o Urzędach Żeglugi Śródlądowej w Polsce wraz z ich danymi teleadresowymi

Ogłoszenia dotyczące pracy

Aktualne nabory znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Projekt EMMA

Urząd Żeglugi Śródlądowej w międzynarodowym partnerstwie, realizuje flagowy projekt Unii Europejskiej EMMA. Głównym zdaniem a zarazem celem jest zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych. Projekt jest współfinansowany w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content