Dokumenty załóg

Żeglarska książeczka pracy

Informacje i wnioski dotyczące żeglarskiej książeczki pracy.

Świadectwa

Informacje dotyczące wydania lub wymiany świadectwa

Patenty

Informacje dotyczące wydania lub wymiany patentu

Obserwator radarowy

Wniosek o wydanie/wymianę świadectwa obserwatora radarowego.

Wyciąg pływania

Wzór wyciągu pływania

Egzaminy

Informacje dotyczące egzaminów przeprowadzanych przez Centralną oraz Terenową Komisję Egzaminacyjną

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Centralna Komisja Egzaminacyjna działa przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na podstawie § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686).

 • Terenowa Komisja Egzaminacyjna

  Terenowa Komisja Egzaminacyjna działa przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na podstawie § 27 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686).

 • ADN

  Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo eksperta ADN.

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 10 marca 2022
 • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content