Dokumenty załóg

Kwalifikacje unijne

Informacje dotyczące wydania kwalifikacji unijnych

Patenty

Informacje dotyczące wydania lub wymiany patentu

Wyciąg pływania

Wzór wyciągu pływania

Szczególne zezwolenia i operacje

Specjalne zezwolenia i operacje w żegludze śródlądowej

Świadectwo zdrowia | Skierowanie na badania

Świadectwo zdrowia | Skierowanie na badania

ADN

Wniosek o wydanie/wymianę świadectwa eksperta ADN

Egzaminy

Informacje dotyczące egzaminów przeprowadzanych przez Centralną oraz Terenową Komisję Egzaminacyjną

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 26 stycznia 2024
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content