Terminy egzaminów

UWAGA!!

Informujemy, że z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zakończono przyjmowanie wniosków do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na egzamin na SZCZEGÓLNE ZEZWOLENIE DLA KAPITANA NA UPRAWIANIE ŻEGLUGI Z POMOCĄ RADARU.

UWAGA!!!

Warunkiem koniecznym do zarejestrowania wniosku na egzamin na unijne świadectwo kapitana, jest dostarczenie ORYGINALNEGO wniosku wraz z załącznikami osobiście, pocztą tradycyjną/kurierem lub wniosku wysłanego e-mailem opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skany wniosków składane on-line nie będą brane pod uwagę.

  • Dokument utworzony 4 marca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 25 marca 2024
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content