Komisja ADN

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo eksperta ADN

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • kopia świadectw eksperta ADN – dot. egzaminu na eksperta ADN do spraw gazów/chemikaliów,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na eksperta ADN,
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy - dot. egzaminu na eksperta ADN do spraw gazów/chemikaliów,
 • do wglądu dowód osobisty,
 • opłata administracyjna w wysokości 300,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
(Dz.U. 2012 poz. 1045)          

Osoby, które złożyły wcześniej wnioski, a egzamin w wybranym terminie nie odbył się, proszone są o potwierdzenie obecności w nowo wyznaczonym terminie.

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 21 czerwca 2024
 • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content