Dokument będący połączeniem unijnych świadectw kwalifikacji i żeglarskiej książeczki pracy

Wniosek o dokument będący połączeniem unijnych świadectw kwalifikacji i żeglarskiej książeczki pracy

Wniosek o zatwierdzenie wpisów w dokumencie będącym połączeniem unijnych świadectw i żeglarskiej książeczki pracy

Zaświadczenie BHP

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 30 października 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content