Dokumenty statków

Rejestr statku

Informacje i wnioski dotyczące rejestru administracyjnego statków.

Inspekcje i pomiary

Informacje i wnioski dotyczące przeprowadzenia inspekcji technicznej statku oraz czynności pomiarowych statku.

Dokumenty bezpieczeństwa statku

Wnioski i informacje dotyczące uzyskania dokumentów bezpieczeństwa statku.

Inne

Pozostałe wnioski.

ADN

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN (Dz.U. 2023 poz. 1928) Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia statku ADN Pobierz Wniosek o wydanie tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN Pobierz Wniosek o wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia statku ADN Pobierz Wniosek o przedłużenie świadectwa dopuszczenia statku ADN Pobierz

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 6 marca 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content