Uzupełniające Unijne Świadectwa Zdolności Żeglugowej

Jeśli sprawę załatwia spokrewniony przedstawiciel armatora koniecznym jest przedstawienie pełnomocnictwa bez dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeśli sprawę załatwia niespokrewniony przedstawiciel armatora koniecznym jest przedstawienie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł.


Opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Gminy Miasta Szczecin

Nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
Tytułem: Nazwa opłaty skarbowej + Nazwisko

Wniosek o wydanie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o odnowienie/przedłużenie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

  • Dokument utworzony 31 sierpnia 2023
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 21 czerwca 2024
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content