Świadectwa i Uproszczone Świadectwa Zdolności Żeglugowej

Jeśli sprawę załatwia spokrewniony przedstawiciel armatora koniecznym jest przedstawienie pełnomocnictwa bez dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeśli sprawę załatwia niespokrewniony przedstawiciel armatora koniecznym jest przedstawienie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł.


Opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Gminy Miasta Szczecin

Nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
Tytułem: Nazwa opłaty skarbowej + Nazwisko

Wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej

Wniosek o przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

Wniosek o dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej

Wniosek o przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

  • Dokument utworzony 31 sierpnia 2023
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 21 czerwca 2024
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content