Inne

Jeśli sprawę załatwia spokrewniony przedstawiciel armatora koniecznym jest przedstawienie pełnomocnictwa bez dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeśli sprawę załatwia niespokrewniony przedstawiciel armatora koniecznym jest przedstawienie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł.


Opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Gminy Miasta Szczecin

Nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
Tytułem: Nazwa opłaty skarbowej + Nazwisko

Wniosek o wystawienie książki kontrolnej oleju

Wniosek o wydanie dziennika pokładowego

Wzór pełnomocnictwa

Wniosek o zatwierdzenie tabliczek na barkach pchanych

Wniosek o zatwierdzenie tabliczki łodzi towarzyszącej

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową podróż

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie prób technicznych

Wniosek o zatwierdzenie protokołu parametrów silnika

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przynależności statku do żeglugi reńskiej

Wniosek o zatwierdzenie instrukcji bezpieczeństwa

Wniosek o wydanie świadectwa sprzętu nawigacyjnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o honorowaniu dokumentów bezpieczeństwa statków żeglugi śródlądowej, wydanych przez inny kraj niż Rzeczpospolita Polska

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz specjalny

Wniosek o wydanie pozwolenia na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych

Wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 21 czerwca 2024
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content