Terytorialny zakres działania

Informacje o terytorialnym zakresie działania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów.

Mapa terytorialnego zakresu działania

  • Dokument utworzony 22 listopada 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content