Prawo polskie

Ustawa o żegludze i rozporządzenia wykonawcze

Inne akty prawne związane z żeglugą śródlądową

Zarządzenia Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej w sprawie przepisów miejscowych:

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 30. 07. 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych.

  • Dokument utworzony 29 listopada 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content