Latarnie nawigacyjne

światło nawigacyjne

światło sygnałowe
lampa nawigacyjna

urządzenie ze źródłem światła na jednostkach pływających, rekreacyjnych jednostkach pływających lub na statkach żeglugi śródlądowej i statkach morskich, przeznaczone do dystrybucji światła o specyficznych kolorach i kątach w celu sygnalizacji

światło nawigacyjne

światło sygnałowe
światło

zjawiska świetlne emitowane przez światła nawigacyjne

światło nawigacyjne bez zasilania elektrycznego

światło, w którym źródłem światła jest np. propan lub ropa naftowa

zasięg

odległość, z jakiej światło lampy nawigacyjnej może być widoczne

zerowy kierunek sygnału

poziomy kierunek świecenia światła nawigacyjnego w płaszczyźnie symetrii lub równolegle do niej określony w niniejszej normie jako 0° lub „prosto z dziobu”

źródło światła

system do wytwarzania światła w świetle nawigacyjnym

dwupoziomowe światło nawigacyjne

dwa światła nawigacyjne umieszczone w obudowie jedno nad drugim

częściowo osłonięte światło nawigacyjne

dwa światła nawigacyjne z poziomymi sektorami wiązki, tworzącymi w sumie sektor 2: 360°

światło błyskowe

sekwencja regularnych błysków świetlnych na jednostkę czasu

światło z ograniczonym zakresem

światło nawigacyjne z zakresem świecenia < 360°

Wymagania minimalne

Natężenie światła i zasięg

Postanowienia ogólne

lo oznacza fotometryczne natężenie światła w kandelach (cd) które, w przypadku świateł nawigacyjnych z elektrycznym źródłem światła, jest mierzone w laboratorium przy napięciu znamionowym.

Z uwagi na starzenie się źródła światła, zanieczyszczenie systemu optycznego i wahania napięcia w statkowym systemie zasilania energią, na przykład, natężenie światła w warunkach eksploatacyjnych lB wyrażone w kandelach (cd), dla wartości podanych w COLREG jest oceniane jako o 20 % niższe niż fotometryczne natężenie światła lo

Stąd lB = 0,8 x l0 (cd)

gdzie:

lB oznacza natężenie światła w warunkach eksploatacyjnych, w kandelach (cd) lQ oznacza fotometryczne natężenie światła, w kandelach (cd)

Zasięg podany dla światła nawigacyjnego zależy od przedziału dla l0podanego w Tablicy 1, w którym znajduje się aktualnie mierzone natężenie światła l0. Niedozwolone jest znakowanie światła nawigacyjnego cyfrą mniejszą lub większą.

Tablica 1 – Zasięg, natężenia światła i oznaczenia zasięgu

Wielkość nominalna oznacza zasięg świateł nawigacyjnych Minimalna wartość zasięgu maksymalna wartość zasięgu Eksploatacyjne natężenie świetlne Minimalne fotometryczne natężenie świetlne mierzone w laboratorium Maksymalne fotometryczne natężenie świetlne mierzone w laboratorium Inne oznaczenie zasięgu (CCNR, CEVNI) 
 nm nmkm nmkm cd cd cd 
 1 11,85 23,70 0,9 1,1 5,4 normalne
 2 23,70 59,26 4,3 5,4 65 jasne
 3 35,56 59,26 12 15 65 jasne
 5 59,26 7,513,9 52 65 257 silne
 6 611,11 7,513,9 94 118 257 silne
  • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content