Dzwon

Dzwon powinien wytwarzać poziom ciśnienia akustycznego w płaszczyżnie poziomej nie niższy niż 110 dB w odległości 1 metra.

Dzwon okrętowy powinien mieć donośny i czysty dzwięk.

Dzwon powinien być wykonany z materiału nie wymagającego stosowania ochronnej powłoki antykorozyjnej.

Malowanie dzwonu jest niedopuszczalne.

Dzwon przeznaczony dla statków o długości 20 m i większej powinien mieć zewnętrzną średnicę kielicha nie mniejszą niż 300 mm, a przeznaczony dla statków o długości od 12 m do 20 m – niemniejszą niż 200 mm.

Masa serca dzwonu powinna być nie mniejsza niż 3% masy dzwonu.

  • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content