Koła ratunkowe

Koła ratunkowe powinny być zgodne z normą Europejską EN 14144

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Wykonanie

Wszystkie części koła ratunkowego powinny być wolne od ostrych krawędzi i zadziorów.

Element wypornościowy

Element wypornościowy powinien być wykonany z materiału spienionego o komórkach zamkniętych lub z innego równorzędnego materiału wypornościowego i powinien mieć strukturę jednorodną lub warstwową.
Stosowanie sitowia, wiórów korkowych, korka kruszonego lub innych pokruszonych materiałów oraz nadmuchiwanych komór powietrznych jest niedopuszczalne.

Pokrycie zewnętrzne

Pokrycie zewnętrzne powinno okrywać element wypornościowy w sposób wodoszczelny.

Linka uchwytów

Linka uchwytów powinna mieć średnicę 9,5 *4 mm i użyteczną długość (3,0 + 0,2) m. Powinna być w sposób pewny przymocowana w 4 równoodległych punktach na zewnętrznym obwodzie pierścienia, tworząc 4 jednakowe pętle.

Linka uchwytów powinna być wykonana z włókien syntetycznych i mieć dodatnią pływalność.

Pasy odblaskowe

Co najmniej 4 pasy odblaskowe o szerokości 50 0 mm powinny być trwale przymocowane i równomiernie rozmieszczone na obwodzie pierścienia. Pasy powinny być wykonane z materiału odblaskowego zgodnie z EN 395:1993, Załącznik D.

Barwa

Powierzchnia pierścienia wraz z zamocowaniami linki uchwytów powinna być barwy „pomarańczowej”

Odporność

Koło ratunkowe powinno być odporne na:

 • olej napędowy;
 • wodę morską;
 • światło słoneczne i promieniowanie UV oraz
 • mikroorganizmy.

Właściwości palne

Koło ratunkowe powinno być wykonane z materiału samogasnącego, który nie kapie w trakcie palenia się.

Zakres temperatur użyteczności

Użyteczność kół ratunkowych powinna być zachowana w:

 • temperaturze powietrza od – 30 °C do + 65 °C oraz
 • temperaturze wody od – 1 °C do + 30 °C.

Oznaczenie

Koło ratunkowe powinno być oznaczone:

 • słowami „koło ratunkowe”,
 • numerem normy,
 • masą pierścienia

PRZYKŁAD

Koło ratunkowe EN 14144 – 2,5

Znakowanie

Koło ratunkowe należy trwale oznakować, podając następujące informacje:

 • oznaczenie;
 • nazwę producenta lub dostawcy;
 • rok produkcji;
 • znak laboratorium badawczego potwierdzający wykonanie badań.
 • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 6 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content