Reflektory radarowe

Reflektory radarowe – wymagania dla reflektorów radarowych

Każdy statek o pojemności brutto mniejszej niż 150 powinien być wyposażony w reflektor radarowy, tam gdzie jest to praktycznie możliwe, umożliwiający wykrycie statku przez radar pracujący w pasmach zarówno 9 GHz, jak i 3 GHz.
Reflektor radarowy powinien mieć skuteczną powierzchnię odbicia (m2 RCS) nie mniejszą niż 7,5 m2 w paśmie X oraz 0,5 m2 w paśmie S przy jego instalacji na wysokości co najmniej 4 m nad poziomem wody.

Wymagana minimalna skuteczna powierzchnia odbicia:
powinna być utrzymana dla sumarycznego azymutalnego kąta obejmującego co najmniej 280°,
w żadnym sektorze większym niż 10° nie powinna być mniejsza od wartości wymaganej powyżej odstępy pomiędzy tymi sektorami powinny być nie mniejsze niż 20°

Na statkach z napędem mechanicznym i na statkach żaglowych, które zostały zaprojektowane do żeglugi z małym przechyłem bocznym (katamaran/trimaran), wymagany poziom odbicia powinien być utrzymany przy kątach przechyłu poprzecznego 10° od pionu na każdą burtę. Dla innych statków żaglowych, reflektor radarowy powinien utrzymać ten poziom odbicia przy kącie przechyłu 20° od pionu na każdą burtę.

Reflektor powinien być zdolny do utrzymywania charakterystyki odbicia w warunkach różnych stanów morza, drgań jednostki, wilgotności i zmian temperatury, którw mogą być spotykane w środowisku morskim.
Należy przewidzieć zamocowania pozwalające na umocowanie reflektora na sztywnym wsporniku lub jego zawieszenia na takielunku.
Na reflektorze należy w sposób trwały i wyrażny oznaczyć zalecaną wysokość montażu 4 m oraz zalecany kierunek ustawiania.
Spełnienie wymaganego skutecznego odbicia przy kącie przechyłu bocznego do 20 powinno być w sposób trwały i wyraźny zaznaczone na reflektorze.

Aktywne reflektory radarowe

Anteny do odbioru i nadawania powinny mieć następujące parametry:
polaryzację w paśmoe 3 GHz – odpowiednio dla radarów z polaryzacją poziomą i pionową oraz/lub;
polaryzacją w paśmie 9 GHz – odpowiednio dla radarów z polaryzacją poziomą;
± 3 dB szerokość wiązki w poziomie – 360°,
± 3 dB szerokość wiązki w pionie – ± 15°

Wzmacniacz powinien mieć następujące parametry:
szerokość pasma czestotliwości – 2900 do 3100 MHz i/lub 9300 do 9500 MHz (9300-9320 MHz od 1 stycznia 2001 r.)
wzmocnienie minimum 50 dB, włączając zysk anteny;
sygnał wejściowy powinien być jedynie wzmocnionym impulsem odebranym, bez jakiejkolwiek obróbki, z wyjątkiem ograniczenia długości impulsu.
Opóżnienie i rozciągnięcie sygnału wyjściowego nie powinno przekraczać 10% długości odebranego impulsu lub 10 ns, w zależności od tego która z tych wartości jest większa;
skuteczna izotropowa moc wyemitowana nie może być większa niż 10 W

  • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content