Lampa sygnalizacyjna dzienna

Lampy sygnalizacyjne manewrowe powinny spełniać wymagania ogólne
Charakterystyki tych lamp sygnalizacyjnych zawiera tabela poniżej.

Lampa manewrowa powinna być lampą elektryczną i powinna zapewniać emitowanie sygnałów świetlnych w czasie wykonywania manewru statkiem.

Czas trwania jednego błysku powinien wynosić około 1 s, odstęp pomiędzy błyskami około 1 s, odstęp pomiędzy kolejnymi sygnałami nie mniej niż 10 s.

Wymagane charakterystyki lamp sygnalizacyjnych dziennych zawiera tabela poniżej

Lp.Nazwa lampyBarwa światła  Zasięg widzialności światła Kąt emisji światła lampy w płaszczyznie pionowej   
 dla statków grupy I dla statków grupy II kąt całkowityukład kątów 
 1Sygnalizacyjna dzienna biała 2 —działanie kierunkowe (światło lampy pokazywane jest w wymaganym kierunku)
 2Manewrowa biała 5 — 360° dookoła
  • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content