Plaster awaryjny oraz inne wyposażenie do zatrzymania przecieku

Oprócz plandeki awaryjnej (plaster awaryjny) na statku powinien znajdować się:

Cement 50 kg
Przyspieszacz 5 l
Piasek 50 kg
Deski 0,5 m3
Krawędziaki 0,5 m3
Targan
Drut
Klamry awaryjne

W zależności od rejonu żeglugi armator może wyposażyć dodatkowo statek w sprzęt awaryjny zgodnie z zasadami dobrej praktyki żeglarskiej.

Wyszczególniony powyżej sprzęt awaryjny powinien znajdować się w miejscach do tego przeznaczonych, znanych wszystkim członkom załogi i być gotowy do natychmiastowego użycia.
Podczas przeprowadzania ćwiczebnego alarmu innych zagrożeń należy przeprowadzić przegląd i konserwację sprzętu awaryjnego.

  • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content