Łom i topór

Topór strażacki ciężki składa się z głowicy i toporzyska. Głowica odkuta jest ze stali węglowej. Toporzysko zaś wykonane jest z twardego drewna. Długość toporzyska wynosi 0,6 m. Topór może służyć do wyważania zamków, wyrąbywania drzwi, podłóg, belek.

Łom to masywny, stalowy pręt o długości 1,2 m zakończony z jednej strony ostrzem, z drugiej zaś pochyloną pod kątem 30° do osi łopatką. W łopatce wykonane jest nacięcie służące np. do wyciągania gwoździ. Łom służy do drobnych prac burzących, np. do zrywania zamków, odrywania desek, wyważania drzwi itp.

Siekierołom jest urządzeniem łączącym ze sobą funkcje topora ciężkiego i łomu. Stosuje się go do powiększenia lub wykonywania otworów w ścianach, do wyważania drzwi. Pożyteczny przy uwalnianiu osób uwięzionych w zamkniętych pomieszczeniach.

Odmianą siekirołomu jest urządzenie zwane „hooligan”. jest to urządzenie łączące ze sobą funkcje topora ciężkiego, łomu i siekierołomu. Może być wykonane z stopów nieiskrzących. Zastosowanie: służy do urywania łańcuchów, wyginania krat wybijania otworów w dachach, scianach, drzwiach, do podważania drzwi, wyłamywania zamków i drzwi. Długość od 70 do 110 cm, masa około 9 kg.

  • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content