ECDIS

System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) jest informacyjnym systemem nawigacyjnym integrującym na jednym wyświetlaczu elektroniczną mapę nawigacyjną oraz informację pochodzącą z nawigacyjnych czujników pomiarowych w celu wspierania nawigatora w planowaniu i kontroli trasy.

System ECDIS śródlądowy (Inland ECDIS) jest rozszerzeniem standardu ECDIS, gdzie uwzględniono specjalne wymagania dla śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych IENC. System musi być zdolny do prezentowania obrazu radarowego i danych mapowych na wspólnym wskaźniku, które muszą być zgodne co do zakresu, pozycji i orientacji.

Minimalne wymagania sprzętowe dla ECDIS:
1) Wariant minimalny:

 • komputer PC + monitor
 • antena GPS
 • oprogramowanie dla ECDIS
obrazek

2) Wariant z wykorzystaniem AIS:

 • komputer PC + monitor
 • antena GPS (opcjonalnie kompas satelitarny- dodatkowo jako wskaźnik kursu)
 • oprogramowanie dla ECDIS
 • transponder AIS wraz z anteną VHF
obrazek

3) Wariant nawigacyjny z wykorzystaniem AIS oraz radaru:

 • komputer PC + monitor
 • antena GPS (opcjonalnie kompas satelitarny- dodatkowo jako wskaźnik kursu)
 • oprogramowanie dla ECDIS
 • transponder AIS wraz z anteną VHF
 • radar
obrazek
 • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content