Rękawice ognioochronne

Wyrób powinien spełniac zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725).

K3-266t trzypalcowe krótkie (42 cm)

K5-431t pięciopalcowe krótkie (43 cm)

Poziom skuteczności:

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 407:1997 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób.

Poziom skuteczności określa sześciocyfrowy kod zamieszczony na metce każdej rękawicy.

Osiągnięty poziom skuteczności:

  • 4 – oznacza czas palenia.
  • 2 – oznacza czas kontaktu z gorącym przedmiotem, kontakt z przedmiotem o temperaturze 250 st. C.
  • 2 – jest to wskaźnik przenikania ciepła.
  • 4 – jest to czas przenoszenia ciepła.
  • 4 – jest to wskaźnik odporności tkaniny na rozpryski płynnego metalu.
  • x – materiał nie był badany na duże rozpryski płynnego żelaza.

Układ materiału z którego są wykonane rękawice był badany na duże rozpryski płynnego aluminium (wg PNEN 373: 1996).
Wyniki badania: 360 g płynnego Al.

Przeznaczenie:

Rękawice ochronne dla hutnika przeznaczone są do ochrony rąk pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień,
rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne, kontakt z gorącymi przedmiotami i ciepło konwekcyjne.

Wykonanie:

Rękawice wykonane są w następujących układach materiałów:

tkanina szklana ST-97 metalizowana i tkanina bawełniana impregnowana niepalnie;
DK 8/150 N w części mankietu i grzbietu rękawicy;
dwoina bydlęca wełna niepalna i podszewka niepalna w części chwytnej.

Rękawice dostępne są w jednej wielkości 11.

  • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content