Środki sygnalizacji wzrokowej i dzwiękowej

Lampa sygnalizacyjna dzienna

Lampy sygnalizacyjne manewrowe powinny spełniać wymagania ogólneCharakterystyki tych lamp sygnalizacyjnych zawiera tabela poniżej. Lampa manewrowa powinna być lampą elektryczną i powinna zapewniać emitowanie sygnałów świetlnych w czasie wykonywania manewru statkiem. Czas trwania jednego błysku powinien wynosić około 1 s, odstęp pomiędzy błyskami około 1 s, odstęp pomiędzy kolejnymi sygnałami nie mniej niż 10 s. Wymagane […]

Dzwon

Dzwon powinien wytwarzać poziom ciśnienia akustycznego w płaszczyżnie poziomej nie niższy niż 110 dB w odległości 1 metra. Dzwon okrętowy powinien mieć donośny i czysty dzwięk. Dzwon powinien być wykonany z materiału nie wymagającego stosowania ochronnej powłoki antykorozyjnej. Malowanie dzwonu jest niedopuszczalne. Dzwon przeznaczony dla statków o długości 20 m i większej powinien mieć zewnętrzną […]

Znaki sygnałowe

Na wodach śródlądowych Tablice, flagi i proporce Tablice, flagi i proporce nie powinny być zabrudzone lub wyblakłe. Wymiary tablic, flag i proporców powinny zapewniać ich dobrą widoczność; warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli:tablice i flagi mają długość i szerokość co najmniej 1m, a dla małych statków co najmniej 0,6 m, proporce mają długość co […]

Środki wzywania pomocy

Ogólne wymagania techniczne Pirotechniczne środki sygnałowe powinny mieć cechy użytkowe podane w ta­beli poniżej i odpowiadać następującym wymaganiom: nie powinny ulegać uszkodzeniu przy przechowywaniu ich w temperaturze powietrza od -30 °C do +65 °C; obudowa ich powinna być wodoszczelna i nie podlegać korozji; na obudowie powinna być umieszczona krótka instrukcja lub rysunki wy­raźnie objaśniające sposób […]

Reflektory radarowe

Reflektory radarowe – wymagania dla reflektorów radarowych Każdy statek o pojemności brutto mniejszej niż 150 powinien być wyposażony w reflektor radarowy, tam gdzie jest to praktycznie możliwe, umożliwiający wykrycie statku przez radar pracujący w pasmach zarówno 9 GHz, jak i 3 GHz. Reflektor radarowy powinien mieć skuteczną powierzchnię odbicia (m2 RCS) nie mniejszą niż 7,5 […]

Flagi kodu MKS

Flagi MKS obowiązują statki o pojemności brutto 50 i powyżej uprawiające żeglugę na wodach administrowanych przez Dyrektorów Urzędów Morskich.Nie wymaga się kompletu a jedynie flagi: A, B, C, G, H, N, O A Alpha Mam nurka pod wodą B Bravo Ładuję/wyładowuję/ mam na statku ładunki niebezpiezne C Charlie Tak. Potwierdzenie G Golf Potrzebuję pilota H […]

  • Dokument utworzony 7 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content