Znaki sygnałowe

Na wodach śródlądowych

Tablice, flagi i proporce

Tablice, flagi i proporce nie powinny być zabrudzone lub wyblakłe.

Wymiary tablic, flag i proporców powinny zapewniać ich dobrą widoczność; warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli:
tablice i flagi mają długość i szerokość co najmniej 1m, a dla małych statków co najmniej 0,6 m,

proporce mają długość co najmniej 1 m i szerokość przy drzewcu co najmniej 0,5 m

Walce, kule i stożki

Wymiary znaków powinny zapewniać ich dobrą widoczność; warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli:

wysokość walca jest większa niż 0,8 m, a średnica podstawy jest większa niz 0,5 m,
średnica kuli jest większa niż 0,6 m,

wysokość stożka jest większa niż 0,6 m a średnica u podstawy jest większa niż 0,8 m, a średnica podstaw jest większa niż 0,5 m

Na wodach administrowanych przez Dyrektorów Urzędów Morskich

Wymiary znaków sygnałowych

Znaki sygnałowe powinny mieć odpowiednie urządzenia do mocowania ich do linek, na których są podnoszone oraz do łączenia ich z innymi znakami.
Znaki typu rozkładanego powinny mieć urządzenia do utrzymywania ich w stanie rozłożonym i do zapobiegania samoczynnemu składaniu się znaków.
Urządzenia do łączenia się znaków powinny zapewniać zachowanie odstępu między znakami, wynoszących co najmniej 1m na statkach o długości mniejszej nią 20 m.
Stożki powinny mieć urządzenia do bezpośredniego łączenia ich ze sobą wierzchołkami lub podstawami

Znaki sygnałowe powinny być koloru czarnego i rozmiarów niemniejszych niż w tabeli poniżej.

Lp.   Nazwa znaku Wymiary  
 dla statków o długości 20 m i większej dla statków o długości mniejszej niż 20 m 
 1 Kula średnica 0,60 m średnica 0,30 m
 2 Stożek średnica podstawy i wysokości 0,60 m średnica podstawy i wysokości 0,30 m
 3 Romb (podwójny stożek)

 mała przekątna 0,60 m
 duża przekątna 1,2 m

 mała przekątna 0,30 m
 duża przekątna 0,60 m
 4 Walec średnica 0,60 m i wysokość 1,20 m ———
  • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content