Liny cumownicze

Statki muszą być wyposażone w trzy stalowe liny cumownicze. Minimalna ich długość wynosi:

  • pierwsza lina: L + 20 m, ale nie więcej niż 100 m,
  • druga lina: 2/3 długości pierwszej liny,
  • trzecia lina: 1/3 długości pierwszej liny.

W przypadku statków o długości L mniejszej niż 20 m nie jest konieczna najkrótsza lina.

Powyższe liny stalowe muszą być przystosowane do siły rozrywającej R obliczanej według następujących wzorów:

dla L x B x T do 1000 m3: 

zdjęcie

dla L xB xT powyżej 1000 m3:

zdjęcie

Na pokładzie musi znajdować się certyfikat zgodności z normą europejską EN 10204:1991 dla odpowiednich lin.
Powyższe liny stalowe można zastąpić linami o takiej samej długości i minimalnej sile rozrywającej.
Certyfikat musi zawierać informację o minimalnej sile rozrywającej tych lin;

Liny holownicze

Na holownikach muszą znajdować się liny w liczbie odpowiedniej do wykonywanych operacji.
Główna lina musi mieć długość co najmniej 100 m, a jej siła rozrywająca w kN musi odpowiadać co najmniej jednej trzeciej mocy całkowitej w kW urządzenia (urządzeń) napędowego(-ych).
Statki motorowe przeznaczone do holowania i pchacze muszą posiadać co najmniej jedną stalową linę holowniczą o długości 100 m, której siła rozrywająca w kN musi odpowiadać co najmniej jednej czwartej mocy całkowitej w kW urządzenia (urządzeń) napędowego(-ych);

  • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content