część IV przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe w odniesieniu do jednostek pływających po Renie (rejon R)

Artykuł 32.01 Stosowalność przepisów przejściowych w odniesieniu do jednostek, które obecnie są eksploatowane Przepisy art. 32.02 do 32.04 mają zastosowanie tylko do jednostek posiadających ważne zaświadczenia o inspekcji statku uprawiającego żeglugę po Renie: po raz pierwszy wystawione zgodnie z ?Przepisami dotyczącymi inspekcji statków na Renie? obowiązującymi na dzień 31 grudnia 1994 r. odnowione przynajmniej jeden […]

Przepisy przejściowe dla jednostek pływających wyłącznie po drogach wodnych poza rejonem R

Artykuł 33.01 Stosowanie przepisów przejściowych dla jednostek będących już w eksploatacji Przepisy art. 33.02-33.03 stosuje się w odniesieniu do jednostek pływających wyłącznie po drogach wodnych poza Renem (rejonem R): dla których świadectwo wspólnotowe było wydane po raz pierwszy przed dniem 30 grudnia 2008 r., które uzyskały inne licencje dopuszczające do ruchu przed dniem 30 grudnia […]

  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content