Statki rekreacyjne

(art. 26.01 ust. 2 w związku art. 7.02, art. 8.05 ust. 5, art. 8.08 ust. 2 i art.8.10)

1. Przepisy ogólne

Statki rekreacyjne – statki rekreacyjne o długości do 24 metrów, które są wprowadzone do obrotu, muszą spełniać wymogi dyrektywy 2013/53/UE. Zgodnie z art. 3 w związku z art. 2 niniejszej dyrektywy Statki rekreacyjne o długości co najmniej 20 metrów muszą posiadać świadectwo żeglugi śródlądowej potwierdzające zgodność statku z wymaganiami technicznymi określonymi w niniejszym Standardzie. Ponieważ należy unikać dwukrotnych inspekcji lub certyfikacji w odniesieniu do niektórych urządzeń, układów i instalacji nowo zbudowanych statków rekreacyjnych, które mogą wynikać z określonych przepisów art. 26.01 Standardu, niniejsza instrukcja administracyjna zawiera informacje na temat tych wymogów wyszczególnionych w art. 26.01, które są już w stopniu wystarczającym uwzględnione na mocy dyrektywy 2013/53/UE.

2. Wymogi określone w art. 26.01, które są już uwzględnione na mocy dyrektywy 2013/53/UE

W przypadku statków rekreacyjnych podlegających dyrektywie 94/25/WE, komisja inspekcyjna nie wymaga, w odniesieniu do wydawania świadectwa żeglugi śródlądowej (inspekcja początkowa), dalszej inspekcji lub certyfikacji następujących wymogów określonych w art. 26.01 ust. 2, pod warunkiem że statek zgłoszony do inspekcji został wprowadzony do obrotu nie więcej niż 3 lata przed datą zgłoszenia do komisji inspekcyjnej oraz że nie dokonano na statku żadnych zmian, przy czym deklaracja zgodności odnosi się do następujących zharmonizowanych norm lub ich odpowiedników:

art. 7.02: EN ISO 11591 : 2000, (Niezakłócona widoczność)

art. 8.05 ust.5: EN ISO 10088 : 2013, (Zbiornik paliwa i przewody paliwowe)

art. 8.08 ust. 2: EN ISO 15083 : 2003, (Pompy zęzowe)

art. 8.10: EN ISO 14509-1 : 2008 i EN ISO 14509-3 : 2009, (Emisja dźwięku)

  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content