Odpowiedni system alarmu przeciwpożarowego

(art. 13.05 ust. 3, art. 19.11 ust. 18, art. 29.10 ust. 1)

Istalacje alarmowe przeciwpożarowe uznaje się za odpowiednie, jeśli spełniają następujące warunki.

0. Elementy składowe

 1. System alarmu przeciwpożarowego składa się z:
  1. systemu czujek pożarowych;
  2. systemu wskaźników pożaru;
  3. centralki sygnalizacji pożarowej ;
   oraz zewnętrznego źródła zasilania energią.
 2. System czujek pożarowych może być podzielony na jedną lub więcej stref pożarowych.
 3. System wskaźników pożaru może obejmować jedno lub więcej urządzeń wskazujących.
 4. Centralka sygnalizacji pożarowej jest centralnym zespołem sterowania systemem alarmu przeciwpożarowego. Zawiera ona również elementy systemu wskaźników pożaru (np. urządzenie wskazujące).
 5. W jednej strefie wykrywania pożaru może znajdować się jedna czujka pożarowa lub większa ich liczba.
 6. Czujkami pożarowymi mogą być
  1. czujki ciepła;
  2. czujki dymu;
  3. czujki jonizacyjne;
  4. czujki płomienia;
  5. czujki zespolone (czujki pożarowe składające się z dwóch lub większej liczby czujek wymienionych w lit. a)–d)).
   Organ inspekcyjny może zatwierdzić czujki pożarowe reagujące na inne czynniki sygnalizujące wybuch pożaru pod warunkiem, że ich czułość nie jest mniejsza od czułości czujek wymienionych w lit.
   1. –e).
 7. Czujki pożarowe mogą być instalowane
  1. z uwzględnieniem; lub
  2. bez uwzględnienia;
   indywidualnej identyfikacji.

1. Wymagania konstrukcyjne

1.1 Przepisy ogólne

 1. Obowiązkowe Istalacje alarmowe przeciwpożarowe powinny być zawsze w pełni sprawne.
 2. Czujki pożarowe wymagane zgodnie z pkt 2.2 powinny być automatyczne. Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych czujek pożarowych obsługiwanych ręcznie.
 3. System i jego elementy składowe powinny wykazywać odporność na wahania i gwałtowne skoki napięcia, zmiany temperatury otoczenia, wibracje, wilgotność, wstrząsy, uderzenia i korozję, jakie powszechnie występują na statkach.

1.2 Zasilanie

 1. Źródła energii i obwody elektryczne niezbędne dla potrzeb działania systemu alarmu przeciwpożarowego powinny posiadać funkcję autokontroli. Wszelkie awarie powinny powodować uruchomienie świetlnego i dźwiękowego sygnału alarmowego w centralce sygnalizacji pożarowej, który można odróżnić od sygnału alarmu przeciwpożarowego.
 2. Należy zapewnić co najmniej dwa źródła zasilania elektrycznej instalacji systemu alarmu przeciwpożarowego. Jednym z nich powinien być układ awaryjnego zasilania energią elektryczną (tzn. awaryjne źródło zasilania i awaryjna tablica rozdzielcza). Wyłącznie w tym celu należy zapewnić dwa oddzielne doprowadzenia zasilania. Powinny one być podłączone do automatycznego przełącznika znajdującego się w centralce sygnalizacji pożarowej lub w jej pobliżu. W przypadku statków wycieczkowych o długości
 • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content