Przepisy szczególne dotyczące statków pływających przy minimalnej liczbie członków załogi

Artykuł 31.01

Wyposażenie statków

W odniesieniu do statków motorowych, pchaczy, zestawów pchanych i statków pasażerskich, zgodność lub brak zgodności z przepisami art. 31.02 lub art. 31.03 powinna być ujęta w nr 47 świadectwa zdolności żeglugowej przez organ inspekcyjny.

Artykuł 31.02

Standard S1

 1. Systemy napędowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, że prędkość może być zmieniana, a kierunek ciągu śruby odwracany ze sterówki.
  Powinno być możliwe włączanie i wyłączanie ze sterówki silników potrzebnych do celów manewrowych, o ile nie jest to dokonywane automatycznie lub silniki pracują w sposób ciągły w czasie każdego rejsu.
 2. W obszarach krytycznych,
  • temperatura wody chłodzącej silnika głównego,
  • ciśnienie oleju smarującego silniki główne i układ napędowy,
  • ciśnienie oleju i powietrza podzespołów odwracających ciąg silnika głównego, układu napędowego z odwracaniem ciągu lub śrub,
  • poziomy wody zęzowej w maszynowni z silnikiem głównym,
   powinny być monitorowane za pomocą przyrządów, które zapewniają sygnalizację akustyczną i optyczną w sterówce w wypadku wystąpienia usterek. Sygnały alarmu akustycznego mogą być połączone z dźwiękowym urządzeniem ostrzegawczym. Powinny one być wyłączane, jak tylko usterka zostanie potwierdzona. Sygnały alarmu wizualnego mogą być wyłączane jedynie wówczas, kiedy usterka, które je włączyła, zostanie usunięta.
 3. Paliwo powinno być podawane, a silnik główny chłodzony w sposób automatyczny.
 4. Urządzenie sterownicze powinno być przystosowane do obsługi przez jedną osobę, nawet przy maksymalnym zanurzeniu, bez konieczności użycia szczególnie dużej siły.
 5. Powinno być możliwe nadawanie sygnałów wizualnych i akustycznych wymaganych przez przepisy władz nawigacyjnych państw członkowskich, stosownie do okoliczności, ze sterówki przemieszczających się statków.
 6. W wypadkach kiedy nie ma bezpośredniej komunikacji pomiędzy sterówką a częścią dziobową, rufą, pomieszczeniami mieszkalnymi i maszynownią, powinien być zainstalowany system komunikacji głosowej. Do komunikacji z maszynownią, może to mieć postać sygnalizatorów optycznych lub akustycznych.
 7. Obsługa korb i podobnych obrotowych części urządzeń podnoszących nie powinna wymagać siły większej niż 160 N.
 8. Wciągarki holownicze wprowadzane do świadectwa zdolności żeglugowej powinny mieć napęd silnikowy.
 9. Pompy zęzowe i do zmywania pokładu powinny mieć napęd silnikowy.
 10. Podstawowe urządzenia sterujące i przyrządy pomiarowe powinny być ergonomicznie rozplanowane.
 11. Sprzęt wymagany w ramach art. 6.01 ust. 1 powinien być przystosowany do obsługi zdalnej ze sterówki.

Artykuł 31.03

Standard S2

Standard S1 dodatkowo wyposażony w:

 1. W odniesieniu do statków motorowych funkcjonujących samodzielnie:
  dziobowy ster strumieniowy, który może być obsługiwany ze sterówki;
 2. W odniesieniu do statków motorowych napędzających zestaw sprzężony:
  dziobowy ster strumieniowy, który może być obsługiwany ze sterówki;
 3. W odniesieniu do statków motorowych napędzających zestawy pchane składające się z samego statku motorowego i jednostki z przodu:
  hydraulicznie lub elektrycznie obsługiwane wyciągarki sprzęgające. Jednakże to wyposażenie nie jest wymagane, jeżeli barka na samym przodzie zestawu pchanego jest wyposażona w dziobowy napęd strumieniowy, który może być obsługiwany ze sterówki pchającego statku z napędem;
 4. W odniesieniu do pchaczy napędzających zestawy pchane:
  hydraulicznie lub elektrycznie obsługiwane wciągarki sprzęgające. Jednakże, to wyposażenie nie jest wymagane, jeżeli jednostka na samym przodzie zestawu pchanego jest wyposażona w dziobowy napęd strumieniowy, który może być obsługiwany ze sterówki napędzającego pchacza motorowego;
 5. W odniesieniu do statków pasażerskich:
  dziobowy napęd strumieniowy, który może być obsługiwany ze sterówki. Jednakże, nie jest to wymagane, jeżeli system napędowy i urządzenie sterownicze statku pasażerskiego gwarantują taką samą zdolność manewrową.
 • Dokument utworzony 8 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content