Wymagania minimalne, wymagania dotyczące badań instalacji i działania sprzętu AIS śródlądowego w żegludze śródlądowej

Artykuł 1

Zatwierdzanie sprzętu AIS śródlądowego

Sprzęt AIS śródlądowy musi spełniać wymagania normy testowej dla sprzętu AIS śródlądowego, Zgodność z wymaganiami poświadcza właściwy organ badaniem homologacji typu.

Artykuł 2

Badania instalacji i działania pokładowego sprzętu AIS śródlądowego

Instalując sprzęt AIS śródlądowego na pokładzie statku, należy przestrzegać następujących warunków:

 1. Sprzęt AIS śródlądowego może być zainstalowany wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy zatwierdzone przez właściwe władze.
 2. Sprzęt AIS śródlądowego musi być zainstalowany w sterówce lub innym łatwo dostępnym miejscu.
 3. Kapitan łodzi musi mieć dostęp do funkcji MKD (zintegrowane urządzenie do przechwytywania i wyświetlania). Ostrzeżenia i informacje o stanie sprzętu AIS śródlądowego muszą znajdować się w bezpośrednim polu widzenia sternika. Inne urządzenia wykorzystywane do celów nawigacyjnych mogą jednak mieć pierwszeństwo w zakresie ich bezpośredniej widoczności. Wszystkie lampki sygnalizacyjne muszą pozostawać widoczne po instalacji.
 4. Musi istnieć możliwość wizualnego ustalenia, czy sprzęt działa. Sprzęt musi być na stałe zasilany energią elektryczną poprzez nieprzerwany obwód zasilający z własnym zabezpieczeniem bezpiecznikowym i podłączony bezpośrednio do tego źródła zasilania.
 5. Anteny sprzętu AIS śródlądowego muszą być instalowane i podłączane do stacji, aby zapewnić niezawodne działanie tych stacji we wszystkich normalnych warunkach użytkowania. Inne urządzenia mogą być podłączane tylko wtedy, gdy interfejsy obu urządzeń są kompatybilne.
 6. Do sprzętu AIS śródlądowego mogą być podłączone wyłącznie czujniki zewnętrzne posiadające homologację typu. Zewnętrzne czujniki podłączone do sprzętu AIS śródlądowego muszą posiadać homologację typu zgodnie z poniższymi normami morskimi:

  Czujnik

   

   Wymagania minimalne zgodne z 

   

   Standard (MOM)

   Standard ISO / IEC

  GPS

  MSC.112(73)1

  IEC 61108-1 : 2003

  DGPS/DGLONASS

  MSC.114(73)2

  IEC 61108-4 : 2004

  Galileo

  MSC.233(82)3

  IEC 61108-3 : 2010

  Czujnik kursu/ kompas GPS

  MSC.116(73)4

  ISO 22090-3 : 2014

  Część 3: zasady GNSS

  1. Rezolucja MSC.112(73) przyjęta w dniu 1 grudnia 2000 r. – Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych urządzeń odbiorczych satelitarnego systemu określania pozycji (GPS).
  2. Rezolucja MSC.114(73) przyjęta w dniu 1 grudnia 2000 r. – Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych różnicowych urządzeń odbiorczych DGPS i DGLONASS morskich radiopław.
  3. Rezolucja MSC.233(82) przyjęta w dniu 5 grudnia 2006 r. – Zmienione standardy działania odbiorników Galileo dla statków.
  4. Rezolucja MSC.116(73) przyjęta w dniu 1 grudnia 2000 r. – Zmienione warunki techniczne układu przekazywania informacji o kursie
 7. Przed oddaniem do eksploatacji, w przypadku odnowienia lub przedłużenia okresu ważności świadectwa zdolności żeglugowej oraz jakiejkolwiek przebudowy statku mogącej mieć wpływ na warunki pracy tych urządzeń, właściwy organ lub upoważniona firma specjalistyczna musi przeprowadzić kontrolę instalacji i próbę eksploatacyjną.
 8. Upoważniona specjalistyczna firma, która przeprowadziła badania instalacyjne i eksploatacyjne, wydaje świadectwo zgodnie z częścią VI załącznika 5 w odniesieniu do szczególnych właściwości i prawidłowego działania sprzętu AIS śródlądowego.
 9. Świadectwo musi być stale przechowywane na pokładzie.
 10. Instrukcje użytkownika muszą być przekazane do przechowywania na pokładzie. Musi być to zaznaczone na świadectwie instalacji pokładowej.

Wykaz sprzętu AIS śródlądowego dopuszczonego do użytku

Wykaz firm dopuszczonych do instlacji sprzętu AIS śródlądowego

 • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content