Przepisy szczególne dotyczące statków rekreacyjnych

Artykuł 26.01

Zastosowanie części II

 1. Statków rekreacyjnych dotyczą przepisy:
  1. z rozdziału 3:
   artykuł 3.01, art. 3.02 ust. 1 lit. a) i ust. 2, art. 3.03 ust. 1 lit. a) i ust. 6 oraz art. 3.04 ust. 1;
  2. rozdział 5;
  3. z rozdziału 6:
   artykuł 6.01 ust. 1 i art. 6.08;
  4. z rozdziału 7:
   artykuł 7.01 ust. 1 i 2, art. 7.02; art. 7.03 ust. 1 i 2; art. 7.04 ust. 1; art. 7.05 ust. 2; art. 7.13, jeśli na statku znajduje się jednoosobowe stanowisko radarowe;
  5. z rozdziału 8:
   artykuł 8.01 ust. 1 i 2; art. 8.02 ust. 1 i 2; art. 8.03 ust. 1 i 3; art. 8.04; art. 8.05 ust. 1-10 i 13), art. 8.06, art. 8.07, dodane; art. 8.08 ust. 1, 2, 5, 7, 10, art. 8.09 ust. 1 i art. 8.10;
  6. rozdział 9;
  7. z rozdziału 10:
   artykułu 10.01 ust. 1, odpowiednio;
  8. z rozdziału 13:
   artykułu 13.01 ust. 2, 3 i 5-14, artykułu 13.02 ust. 1 lit. a)-c), i ust. 3 lit. a) i e)-h), artykułu 13.03 ust. 1 lit. a), b) i d): niemniej powinny być co najmniej dwie gaśnice przeciwpożarowe na pokładzie; artykułu 13.03 ust. 2-6, artykułu 13.04, artykułów 13.05, 13.07, oraz 13.08;
  9. rozdział 16;
  10. rozdział 17.
 2. Pierwsza inspekcja i inspekcje okresowe statków rekreacyjnych objętych dyrektywą 2013/53/EU, dotyczą tylko :
  1. artykułu 6.08, jeśli zainstalowany jest wskaźnik skrętu;
  2. artykułu 7.01 ust. 2, art. 7.02, art. 7.03 ust. 1 i art. 7.13, jeśli na statku znajduje się jednoosobowe stanowisko radarowe;
  3. artykułu 8.01 ust. 2, art. 8.02 ust. 1, art. 8.03 ust. 3, art. 8.05 ust. 5, art. 8.08 ust. 2, art. 8.10;
  4. artykułu 13.01 ust. 2, 3, 6 i 14, artykułu 13.02 ust. 1 lit. b i c, ust. 3 lit. a i e-h, artykułu 13.03 ust. 1 lit. b i d i ust. 2-6, i artykułu 13.08;
  5. Rozdział 16;
  6. z rozdziału 17:
   1. artykułu 17.12;
   2. artykułu 17.13; kontrola odbiorcza instalacji gazu płynnego musi być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2013/53/UE, raport odbiorczy należy przedstawić organowi inspekcyjnemu;
   3. artykułu 17.14 i 17.15; instalacje gazu płynnego muszą spełniać wymagania dyrektywy 2013/53/UE;
   4. całego rozdziału 17, jeśli instalacja gazu płynnego jest zamontowana na statku rekreacyjnym będącym w eksploatacji.
 • Dokument utworzony 8 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content