Projekty

RIS COMEX 2

Projekt realizowany w ramach CEF2 ? Instrument Łącząc Europę ? Connecting Europe Facility w perspektywie finansowej 2021-2027.

Przenośna autonomiczna platforma pływająca przeznaczona do badań hydrograficznych

Przenośna autonomiczna platforma pływająca przeznaczona do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnych jako narzędzie do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiskowym dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry ? prace przygotowawcze

Projekt zrealizowany w latach 2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry

Projekt zrealizowany w latach 2011-2013 współfinasowany z funduszy TEN-T

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

EMMA Extension

Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2019 r.

  • Dokument utworzony 15 czerwca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 9 lutego 2024
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content