Projekty

Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry – prace przygotowawcze

Projekt zrealizowany w latach 2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry

Projekt zrealizowany w latach 2011-2013 współfinasowany z funduszy TEN-T

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

EMMA Extension

Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2019 r.

  • Dokument utworzony 15 czerwca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 15 czerwca 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content