Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS

Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Nazwa projektu: Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS

Nazwa działania: RPZP.05.07.00 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związanych z systemami zarządzania ruchem.

Projekt zakłada zakup i instalację zestawu stacji bazowych AIS wraz z oprogramowaniem w lokalizacji Siadło Górne, która będzie stanowiła uzupełnienie systemu AIS funkcjonującego w Centrum RIS.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków w żegludze śródlądowej na odcinku Dolnej Odry. Poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków będzie realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad ruchem statków oraz prowadzenie usług dostępu dla zainteresowanych służb ochrony cywilnej, jednostek administracji publicznej oraz innych zainteresowanych podmiotów w ramach funkcjonującego systemu monitoringu Dolnej Odry. Ponadto podniesienie efektywności monitorowania sytuacji nawodnej, zapewnienia jej ciągłości również w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, oraz współdzielenie dostępu do zasobów z przedstawicielami grupy docelowej.

 

Projekt realizowany w latach 2018-2019

Wartość projektu: 300 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 255 000,00 PLN

Beneficjent: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

  • Dokument utworzony 15 czerwca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 24 stycznia 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content