Komunikaty dla kapitanów NTS (NtS – Notices to Skippers)

Usługa komunikatów dla kapitanów statków (NtS) jest jednym z kluczowych komponentów systemu usług informacji rzecznej RIS. Komunikat NtS jest znormalizowaną, zakodowaną i gotową do pobrania wiadomością, zawierającą, co najmniej informacje konieczne do bezpiecznej żeglugi.

Wyszczególnia się cztery rodzaje komunikatów dla kapitanów:

  • Komunikat związany z sytuacją w ruchu i torem wodnym (FTM),
  • Komunikat związany ze stanem wody (WRM),
  • Komunikat pogodowy (WERM),
  • Komunikat lodowy (ICEM).

Każdy komunikat zawiera te same podstawowe dane na początku, które mogą być wykorzystywane do szybkiego określenia rodzaju komunikatu i czego dotyczy. Między innymi pierwsza część komunikatu zawiera region odniesienia i okres ważności komunikatu. Pozostała część komunikatu zawiera dane indywidualne w zależności od typu komunikatu.

Głównym celem aplikacji NtS, oprócz przekazywania informacji, jest dostarczanie informacji w taki sposób, że są one zrozumiałe niezależnie od języka. Tylko minimalna ilość danych jest wprowadzana, jako dowolny tekst w języku lokalnym.

Używając systemu NtS można uzyskać dostęp do wszystkich opublikowanych komunikatów za pośrednictwem usługi internetowej. Aplikacja daje możliwość wyszukania komunikatu z uwzględnieniem obszaru, okresu ważności, czy typu. Użytkownicy mogą również wybrać język, w jakim ma być wyświetlany komunikat, a także na tej samej stronie internetowej zarejestrować do usługi e-mail, dzięki czemu będą one dostarczane na podany adres.

 

UWAGA!

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte w oparciu o komunikaty dla kapitanów (NtS).

Pomimo dołożenia należytej staranności dane zawarte w komunikatacha mogą nie odpowiadać aktualnemu stanowi faktycznemu i prawnemu, a zatem mogą być niedokładne, niekompletne bądź nieaktualne, gdyż jest to faza pilotażowa projektu.

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 15 czerwca 2022
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content