Warunki hydrometeorologiczne

Zadaniem sensorów hydro-meteorologicznych w systemie RIS jest dostarczanie informacji pogodowych oraz hydrologicznych.

Informacje hydro-meteorologiczne stanowią kluczową informację dla prowadzenia bezpiecznej nawigacji na drogach śródlądowych, na których odnotowuje się szybkie i częste wahania stanu wody. Aktualna informacja o poziomie wody, szczególnie w przypadku prześwitów pod mostami, oraz bieżący dostęp do komunikatów o stanie pogody na poszczególne odcinki trasy stanowią głównie o bezpieczeństwie użytkowników systemu RIS, ale również mogą wpływać dodatnio na logistyczne zaplanowanie podróży.

Informacja meteorologiczna

Źródło: RZGW w Szczecinie.

UWAGA! Dane meteorologiczne pochodzą z mierników automatycznych i nie są analizowane przez synoptyka.

Aktualne stany wody dostępne w danych serwisach internetowych:

Wodowskazy polskie

Wodowskazy niemieckie

Warunki nawigacyjne i głębokości tranzytowe oraz informacje żeglugowe dla rzeki Odry i Szczecińskiego Węzła Wodnego dostępne są na stronie RZGW w Szczecinie:

Informacja żeglugowa dla rz. Odry i Szczecińskiego Węzła Wodnego

Centrum RIS prowadzi nasłuch na kanale 10 VHF.

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 15 czerwca 2022
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content