Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Nazwa projektu: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS

Nazwa działania: RPZP.05.07.00 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związanych z systemami zarządzania ruchem.

Projekt przewiduje modernizację systemu monitoringu wizyjnego CCTV wchodzącego w skład infrastruktury Centrum RIS, która zakłada wymianę punktów kamerowych wraz z układami zasilania oraz rozbudowę centralnej jednostki rejestracji zobrazowania wizyjnego. Planuje się wymianę 34 kamer, zainstalowanych w różnych miejscach pozwalających na monitoring śródlądowych dróg wodnych w obszarze działa Centrum RIS.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków w żegludze śródlądowej na odcinku Dolnej Odry. Poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków będzie realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad ruchem statków, monitoring sytuacji na wodach śródlądowych, dozór miejsc o istotnym znaczeniu nawigacyjnym w Szczecińskiem Węźle Komunikacyjnym, prowadzenie usług dostępu dla zainteresowanych służb ochrony cywilnej, jednostek administracji publicznej oraz innych zainteresowanych podmiotów w ramach funkcjonującego systemu monitoringu Centrum RIS.

 

Projekt realizowany w latach 2018-2019

Wartość projektu: 454 977,00 PLN

Kwota dofinansowania: 386 730,45 PLN

Beneficjent: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

  • Dokument utworzony 15 czerwca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 24 stycznia 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content