A A A _Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradczej w zakresie realizacji zadań w ramach projektu Interreg BALTIC SEA REGION 2014-2020.

« powrót
29.01 2020

Nr sprawy:  Sz-351-026/2020

Zamawiający zwraca się z poniższym Zaproszeniem do złożenia oferty:

 Pliki do pobrania:

 

    Zaproszenie do składania ofert  nr Sz-351-026/2020 – plik pdf
    Formularz oferty załącznik nr 1 – plik doc
    Projekt umowy załącznik nr 2 - plik pdf

 
 
 Oferty należy złożyć do dnia 07.02.2020 r. do godz. 12:00 na adres Plac Stefana  Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. 29 lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron