Sport i rekreacja

Obowiązujące przepisy

Uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych wymaga stosowania się do niżej wymienionych przepisów prawa:

Rejestracja jachtów

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o żegludze śródlądowej statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji lub statek używany do połowu ryb, o długości do 24 m, podlegają rejestracji na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500)

Obowiązkowi rejestracji podlega:

 • jacht (rekreacyjny, komercyjny, skuter wodny, do celów mieszkalnych) oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 • jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
 • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 • jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 • jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 • deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Zasady rejestracji.

Organami rejestrującymi są:

 • starosta,
 • Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego,
 • Polski Związek Żeglarski.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć osobiście w którymś z wyżej wymienionych organów rejestrujących lub za pomocą systemu elektronicznego REJA24.

Ważność dotychczas wydanych dokumentów rejestracyjnych:

 • zarejestrowane do dnia 1 stycznia 2000 r.- przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
  tj. 1 sierpnia 2020 r. (termin upłynął 1.08.2021)
 • zarejestrowanych do dnia 1 stycznia 2006 r.- przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (termin upłynął 1.02.2022)
 • zarejestrowanych po 1 stycznia 2006 r.- przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (termin upływa 1.02.2023)

Kwalifikacje

Dokument kwalifikacyjny jest wymagany w przypadku:

 • uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m;
 • uprawiania turystyki na jachtach motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW.

Dokumenty kwalifikacyjne wydają właściwe polskie związki sportowe.

Wyposażenie statków

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. 216 poz. 1423), statek uprawiający żeglugę na śródlądowych drogach wodnych powinien być wyposażony w:

a) pasy lub kamizelki ratunkowe z ważnymi atestami (w liczbie osób znajdujących się na pokładzie);

b) koła ratunkowe:

 • jednostki o napędzie mechanicznym i długości kadłuba od 4 do 12 m – 1 koło,
 • jednostki o napędzie mechanicznym i długości kadłuba powyżej 12 m – 2 koła, z czego 1 koło musi być wyposażone w linkę o średnicy 8-11 mm i długości 30 m,
 • jednostki bez napędu- 1 koło

c) gaśnica o pojemności 2 kg:

 • statki o długości kadłuba do 10 m – 1 gaśnica +s*,
 • statki o długości kadłuba od 10 do 15 m – 2 gaśnice +s*,
 • statki o długości kadłuba od 15 do 20 m – 3 gaśnice + s*,

*s- liczba dodatkowych gaśnic. Jeżeli moc silnika wynosi od 50 do 100 kW należy mieć na wyposażeniu dodatkowo 1 gaśnicę. Jeżeli moc silnika przekracza 100 kW należy mieć na wyposażeniu dodatkowo 2 gaśnice.

Gaśnice muszą być sprawne z ważnym atestem.

d) bosak;

e) apteczka pierwszej pomocy;

f) odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku.

 • Dokument utworzony 7 marca 2022
 • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
 • Ostatnia modyfikacja 17 marca 2022
 • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content