23 kwietnia 2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 17 maja 2024 roku Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie przestaje korzystać z usługi faksu jako formy komunikacji z klientami. Zmiana ta jest częścią naszych działań na rzecz uaktualnienia metod kontaktu, co ma na celu zapewnienie Państwu wygodniejszego i sprawniejszego przepływu informacji.

Zachęcamy do korzystania z naszych nowoczesnych i bezpiecznych kanałów komunikacji elektronicznej:

  • E-mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl – dla szybkiego i bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami.
  • Platforma ePUAP: /uzs_szczecin_epuap/skrytka – skrzynka podawcza na ePUAP umożliwia bezpieczne i szybkie przesyłanie dokumentów oraz wniosków.
  • System eDoręczenia: AE:PL-33485-47592-UTRVB-25 – dla zarejestrowanych użytkowników, umożliwia otrzymywanie od nas korespondencji w formie elektronicznej.

Dziękujemy za zrozumienie i serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowych metod kontaktu!

  • Dokument utworzony 23 kwietnia 2024
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 23 kwietnia 2024
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content