A A A _Drukuj

Ogłoszenia o wynikach

  1. Wynik postępowania przetargowego – Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , pn. "Aktualizacja oprogramowania i przedłużenia subskrypcji dla programów Caris, QPS i poprawek RTK"  -  z dnia 31.05.2017 r.
  2. Wynik postępowania przetargowego – Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , pn. „Nadzór techniczny RIS w zakresie budowy i eksploatacji systemu RIS Dolnej Odry w ramach realizowanego projektu pn.  Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”- z dn. 28.03.2017 r.
  3. Wynik postępowania przetargowego – Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , pn. Usługa serwisu pogwarancyjnego dla systemu wdrożonego w ramach „Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry- z dn. 26.04.2017 r.
  4. Wynik postępowania przetargowego – Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , pn. "Usługa pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania Fortigate" -  z dnia 25.05.2017 r.
  5. Wyniki postępowania przetargowego: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 pn. : „Przedłużenie aktualizacji dla urządzeń i oprogramowania RIS” – z dnia 08.12.2017r.
  6. Wyniki postępowania przetargowego: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 pn. : „Pełnienie funkcji eksperta ds. budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry” – z dnia 05.01.2018r.

  7. Wyniki postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia powyżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach  projektu pn. „Pełne Wdrożenie RIS Dolnej Odry” -  z dnia 29.01.2018r.
  8. Wyniki postępowania przetargowego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: Usługi aktualizacji sprzętowej oraz pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania dla platformy RIS  -  28.05.2018 r.
  9. Wynik postępowania przetargowego – Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , na dostawę pn.  „Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS”-  z dnia 14.02.2019 r.
  10. Wynik postępowania przetargowego – Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , na dostawę pn.  „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS -  z dnia 03.07.2019 r.

RESZTA OGŁOSZEŃ JEST UKRYTA W KODZIE ZA POMOCĄ KOMENTARZA

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron