Obserwator radarowy

Wniosek o wydanie/wymianę świadectwa obserwatora radarowego

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • do wglądu dowód osobisty,
  • 2 zdjęcia o wymiarach 2 cm x 2,5 cm,
  • 12 miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym, posiadanie świadectwa radiooperatora oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności  
  • opłata administracyjna w wysokości 25,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
    nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 10 marca 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content