Wykonanie i dostawa artykułów reklamowych z logiem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Nr sprawy Sz-351-107/2022

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego artykułów reklamowych z logiem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Nr sprawy: Sz-351-107/2022

Termin składania ofert: do dnia 15.07.2022 r. do godziny 12:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29.

Rozstrzygnięcie wyników

Zaproszenie do złożenia oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Zdjęcia poglądowe

  • Dokument utworzony 8 lipca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 19 lipca 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content