Usługa opracowania materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Ministerstwa Infrastruktury

Nr sprawy: Sz-351-134/2022

Zaproszenie do złożenia oferty na  „Usługę opracowania materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Ministerstwa Infrastruktury tj. 5 filmów animowanych 2D informacyjno-edukacyjnych w dwóch wersjach językowych (polskim, angielskim) wraz z koncepcją oraz scenariuszem.

Rozstrzygnięcie wyników

 • Nr sprawy: Sz-351-134/2022
 • Termin składania ofert: do dnia 12.10.2022 r. do godziny 10:00
 • Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku wszystkie dokumenty składające się na ofertę, należy zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

Pliki do pobrania:

 1. Zaproszenie do złożenia ofert
 2. Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zaproszenia – Projekt Umowy
 4. Załącznik nr 3 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia

Zaproszenie do złożenia ofert

Formularz ofertowy

Projekt Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

 • Dokument utworzony 5 października 2022
 • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
 • Ostatnia modyfikacja 13 października 2022
 • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content