Rozeznanie rynku na wykonanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym studium wykonalności dla projektu ?Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej?

Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej

Szanowni Państwo,

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości wykonania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym studium wykonalności dla projektu „Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej”

Uprzejmie prośmy o podanie szacowanej kwoty brutto oraz netto w PLN.

Zmiana terminu składania szacowanych kwot: Szacowane kwoty należy składać w formie elektronicznej do 25.03.2024 do godziny 14:00 na adres e-mail:

mjaremba@szczecin.uzs.gov.pl

 

UWAGA!

 Mając na uwadze wątpliwości Wykonawców wynikające z pytań, które wpłynęły do Zamawiającego podczas procedury rozeznania rynku, Zamawiający podkreśla, że w szacowanym wynagrodzeniu wykonawcy należy ująć wszystkie elementy wynikające z OPZ (elementy ujęte w przedstawionych odpowiedziach na zadane pytania). Dla zobrazowania Wykonawcom zakresu projektowanego zamówienia dokonano wyraźnego podkreślenia tego w OPZ.

Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na pytania

  • Dokument utworzony 14 marca 2024
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 21 marca 2024
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content